Peuter- en kleuterklassen

Spelend leren - lerend spelen

ontdekken - genieten - verkennen

vriendschap - thuisgevoel - warme omgeving 

Lagere school

ontdekkend leren - lerend ontdekken

overzicht - inzicht - doorzicht

vriendschap - vertrouwen - zelfstandig